KTM POWERDAYS 2017 - podmienky používania stiahnutej poukážky

 • Hodnota poukazu je závislá od konkrétnej krajiny.
 • Táto on-line registrácia je určená pre všetky fyzické osoby od 18 rokov, ktoré si počas KTM POWER DAYS chcú stiahnuť poukážku pre získanie KTM PowerWear a PowerParts z internetovej stránky www.ktmpowerdays.com.
 • Z účasti sú vylúčení zmluvní dodávatelia KTM a ich rodinní príslušníci.
 • Uzatvorením registrácie akceptuje účastníčka/účastník výslovnú platnosť týchto účastníckych podmienok a potvrdzuje, že všetky odpovede sú zodpovedané pravdivo podľa najlepšieho vedomia a svedomia.
 • Poukážka je platná pre nákup výrobkov KTM PowerWear a PowerParts v čase od 20.11.2017 - 13.01.2018. Uplatniť ju môžete u každého predajcu KTM vo zvolenej krajine.
 • Hodnota poukážky a minimálna hodnota nákupu pre platnosť poukážky závisia od zvolenej krajiny.
 • Poukážku nie je dovolené kopírovať a/alebo uplatňovať ju viacnásobne. Po jej uplatnení si predajca poukážku ponechá.
 • U predajcu KTM si môžete uplatniť len platné poukážky. Platnosť poukážky prekontroluje predajca.
 • Poukážka bude po uplatnení u predajcu stiahnutá z obehu.
 • Výplata v hotovosti v hodnote poukážky nie je povolená.
 • Právne konanie je vylúčené.
 • Len jedna poukážka za osobu a kúpu.
 • Tieto podmienky účasti sa riadia výlučne rakúskym právom s vylúčením medzinárodného súkromného práva.
 • Účastníčky/účastníci alebo ich zákonní zástupcovia týmto výslovne súhlasia, že ich meno, e-mailová adresa, poštová adresa a ďalšie uvedené osobné údaje budú spoločnosťou KTM použité iba pre účely marketingu a výskumu trhu. Údaje sa budú používať, spracovávať, rozširovať a zálohovať prísne dôverným spôsobom a v súlade s rakúskymi a európskymi podmienkami pre ochranu údajov. V rámci realizácie reklamných aktivít nedochádza k ďalšiemu postúpeniu, uplatneniu na trhu alebo predaju osobných údajov cudzím organizáciám. Tento súhlas je možné písomným prehlásením zaslaným spoločnosti KTM kedykoľvek odvolať.