KTM POWERDAYS 2017 - Warunki promocji i pobrania kuponu

 • Wystawca nie bierze odpowiedzialności za błędy powstałe podczas wydruku.
 • Wartość vouchera może się różnić w zależności od kraju.
 • Rejestracja online skierowana jest do wszystkich osób fizycznych, które ukończyły 18. rok życia i pragną pobrać ze strony www.ktmpowerdays.com kupon upoważniający do nabycia odzieży PowerWear lub/i części zamiennych PowerParts w ramach promocji KTM POWER DAYS.
 • W promocji nie mogą uczestniczyć dealerzy firmy KTM oraz ich rodziny.
 • Poprzez dokonanie rejestracji uczestnik/uczestniczka promocji potwierdza akceptację warunków i zapewnia, iż na pytania udzielono rzetelnych odpowiedzi zgodnie ze stanem faktycznym.
 • Kupon upoważnia do zakupu odzieży KTM PowerWear oraz części zamiennych PowerParts w okresie od 20.11.2017 - 13.01.2018. Kupon może zostać zrealizowany u każdego dealera firmy KTM w wybranym kraju.
 • Wartość kuponu i minimalna kwota zakupów upoważniająca do skorzystania z niego zależą od wybranego kraju.
 • Powtórne wykorzystanie lub/i  wielokrotna realizacja kuponu są zabronione. Wykorzystany kuponu pozostaje u dealera.
 • Realizowane są wyłącznie ważne kupony. Ważność kuponu jest sprawdzana przez dealera.
 • Tylko jeden kupon na osobę, na zakup.
 • Po zrealizowaniu kuponu pozostaje on u dealera.
 • Zamiana kuonu na gotówkę nie jest możliwa.
 • Wyklucza się drogę prawną.
 • Warunki promocji podlegają wyłącznie prawu austriackiemu z wykluczeniem norm kolizyjnych.
 • Uczestnik/uczestniczka lub ich prawomocny opiekun wyraża niniejszym zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu pocztowego oraz innych danych osobowych przez firmę KTM w celach marketingowych i badania rynku. Dane będą traktowane jako ściśle poufne. Ich wykorzystanie, przetwarzanie i gromadzenie regulują stosowne przepisy austriackiego i europejskiego prawa ochrony danych osobowych. Podczas prowadzenia akcji reklamowej dane osobowe nie będą przekazywane ani sprzedawane innym podmiotom gospodarczym. Niniejszą zgodę można w każdej chwili odwołać poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia do firmy KTM.