KTM POWERDAYS 2017 - gebruiksvoorwaarden voor de download-tegoedbon

 • Waardebonnen onderworpen aan mogelijke printfouten.
 • Bedrag van waardebon is afhankelijk van het land waar deze ingeruild wordt.
 • Deze online-registratie is gericht aan alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder, die in het kader van de KTM POWER DAYS een tegoedbon voor de aanschaf van KTM PowerWear/PowerParts willen downloaden van de website www.ktmpowerdays.com.
 • Erkende KTM-dealers en hun families zijn uitgesloten van deelname.
 • Met de bevestiging van de registratie accepteert de deelnemer/-neemster de exclusieve toepassing van de deelnamevoorwaarden en verklaart alle antwoorden naar beste weten en te goeder trouw te hebben verstrekt.
 • Deze tegoedbon is in de periode van 1 december 2017 t/m 13 januari 2018 geldig voor de aanschaf van KTM PowerWear- en PowerParts-artikelen. Inwisselbaar bij elke KTM-dealer in het geselecteerde land.
 • Tegoedbonwaarde en minimumbestedingsbedrag voor de geldigheid van de tegoedbon zijn afhankelijk van het geselecteerde land.
 • Het is niet toegestaan de tegoedbon te dupliceren en/of meerdere malen in te wisselen. Dealer behoudt de tegoedbon na inwisseling.
 • Alleen geldige tegoedbonnen kunnen bij de KTM-dealer worden ingewisseld. De geldigheid van de tegoedbon wordt bij de dealer gecontroleerd.
 • Slechts een bon per persoon per aankoop.
 • Tegoedbon wordt na inwisseling bij de dealer uit de roulatie genomen.
 • Uitbetaling van de tegoedbon in contanten is niet toegestaan.
 • Over deze voorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deze deelnamevoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Oostenrijkse recht onder uitsluiting van diens referentienormen.
 • De deelnemers/-neemsters resp. hun voogden stemmen er uitdrukkelijk mee in dat hun naam, e-mailadres, hun postadres evenals andere ingevoerde persoonlijke gegevens door KTM worden gebruikt voor marketing- en marktonderzoeksdoeleinden. De gegevens worden strikt vertrouwelijk en overeenkomstig de Nederlandse en Europese privacy-richtlijnen gebruikt, verwerkt en opgeslagen. Deze persoonlijke gegevens zullen op geen enkele wijze in het kader van commerciĆ«le activiteiten worden doorgegeven, in de handel gebracht of verkocht aan derden. Deze toestemming kan te allen tijde met een schriftelijke verklaring aan KTM worden ingetrokken.