KTM POWERDAYS 2017 – podmínky použití stažené poukázky

 • Hodnota poukazu závisí od konkrétní země.
 • Tato online registrace je určena všem fyzickým osobám od 18 let věku, které si v průběhu KTM POWER DAYS chtějí ze stránek www.ktmpowerdays.com stáhnout poukázku na zakoupení oblečení KTM PowerWear / dílů KTM PowerParts.
 • Z účasti jsou vyloučeni smluvní prodejci KTM a jejich rodinní příslušníci.
 • Dokončením registrace přijímá účastník výhradní platnost těchto podmínek účasti a prohlašuje, že všechny otázky zodpověděl pravdivě dle nejlepšího vědomí a svědomí.
 • Tato poukázka platí pro nákup oblečení KTM PowerWear a dílů KTM PowerParts v období od 20.november 2017 do 13. ledna 2018. Uplatnit ji lze u každého prodejce KTM ve vybraném státě.
 • Hodnota poukázky a minimální hodnota nákupu pro uplatnění poukázky závisejí na vybraném státě.
 • Poukázku není dovoleno duplikovat a/nebo používat vícekrát. Prodejce si poukázku po jejím uplatnění ponechá.
 • U prodejců KTM lze využít jen platné poukázky. Prodejce kontroluje platnost poukázky.
 • Jen jedna poukázka za osobu a koupi.
 • Poukázka se po uplatnění uchovává u prodejce.
 • Výplata hodnoty poukázky v hotovosti není povolena.
 • Právní cesta je vyloučena.
 • Tyto podmínky účasti podléhají výhradně rakouskému právu při vyloučení jeho odkazovacích norem.
 • Účastníci, resp. jejich zákonní zástupci tímto výslovně souhlasí s tím, že jejich jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa i ostatní uvedené osobní údaje budou firmou KTM použity k marketingovým účelům a k účelům průzkumu trhu. V rámci používání, zpracování a ukládání zachováváme přísnou důvěrnost a postupujeme dle rakouských a evropských ustanovení o ochraně osobních údajů. V rámci propagačních aktivit osobní údaje nepředáváme ani neprodáváme cizím firmám. Tento souhlas lze kdykoli odvolat písemným prohlášením zaslaným firmě KTM.